Брой 3 „Метаморфози“

Брой 3 „Метаморфози“ е с изчерпан тираж. Обмисляме печатането на още книжки от броя и искаме да преценим дали има интерес и ако да, в какъв тираж да допечатаме.

Ако имате интерес да си поръчате печатна книжка на брой 3 „Метаморфози“ ще Ви помолим да попълните име и имейл в следния формуляр:

Попълването на формуляра не е обещание и не Ви обвързва да поръчате книжка.

При попълване се съгласявате да Ви изпратим един или няколко имейла с информация за разпечатването на допълнителния тираж на брой 3. Ще имате право да запазите един от допълнителните броеве една седмица преди да качим линк за поръчка на уебстраницата ни. След печатане на тиража и изпращане на информация за него името и адресът Ви ще бъдат изтрити от списъка ни и няма да Ви изпращаме други имейли.

Благодарим Ви за съдействието!