Тема на брой 7

Решена е темата за брой 7 (юли 2023) и тя ще бъде „Изкуствен интелект“.

С последните развития в сферата на ИИ като Чатбот и Dall-E, темата е по-актуална от всякога. Както винаги, приемаме разкази във всякакви жанрове, включително научна фантастика, но не само. Може да са какъвто жанр Ви хрумне, дори и чист реализъм! 🙂

Разкази за броя ще събираме от 1 до 31 май. Молим преди да участвате да се запознаете с указанията за изпращане на разказ.

Желаем Ви вдъхновение и очакваме с нетърпение разказите Ви! 🤖